Ons meest recent project

RAHC project nieuwe Hydrorcracker

De Hydrocracker produceert, dankzij ExxonMobil’s innovatieve hydrocracking technologie, ultra-laagzwavelige brandstoffen, zoals diesel en kerosine, en basisoliën uit hoogzwavelige halffabricaten.

Hiermee speelt ExxonMobil in op de groeiende vraag uit de markt naar deze producten. Naast de bouw van een nieuwe Hydrocracker en aanpassing van de bestaande unit, wordt er ook geïnvesteerd in de uitbreiding met zes nieuwe tanks, waardoor de opslagcapaciteit met 140.000 m3 toeneemt. De verwachting is dat in 2018 de uitbreidingen operationeel zijn.

 

Andere bedrijven waarmee wij samengewerkt hebben:

NAM
tecnicas reunidas
exxon mobile
jacobs
total
progressive